Campeonato.online - Transmissão

CECÍLIA VIANA

SELEÇÃO MEDINENSE DE KARATÊ

EMILI VALERIA GIMENEZ CASTILLO

DOJO GOJU KAN IKIGAI LARA

KEYRA REBECCA MIELES MORENO

DOJO YAMABUJI ECUADOR

LARA RODRIGUES MAIA

ACADEMIA NÚCLEO TAIYO ( MUGUEN KAN )

MARIELENA RUIZ

DOJO RYUKOKAI SHITO RYU KARATE DO

MARÍA PAULA GARCIA

DOJO YAMABUJI ECUADOR

MIA JIMENEZ RODRIGUEZ

DOJO RYUKOKAI SHITO RYU KARATE DO

NICOLI HIRT CECCONELLO

ZANSHIN KARATE DOJO